Característiques técniques

La instal·lació és de tecnologia alemanya totalment dissenyada i fabricada per la companyia Bleichert, amb seu a Leipzig.

La cabina i el seu recorregut

 • Perfil longitudinal: 1.350 m
 • Perfil horitzontal: 1.243 m
 • Desnivell: 544 m (de +139 m a 683 m)
 • Angle del pendent geomètric del total del traçat: 23º 38’
 • Pendent màxim que arriben a superar les cabines durant el seu trajecte: de 43º a 45º
 • Nombre de suports o castellets: 2
 • Nombre de cabines: 2, amb capacitat per a 30+1 persones cadascuna.
 • Pes de cada cabina buida: 2.175 kg
 • Pes de cada cabina a plena càrrega: 4.900 kg

maquinaria-aeriMotors

Un motor elèctric de 84 CV de potència i 730 rpm que fa funcionar la màquina principal. Aquesta màquina fa avançar les cabines a una velocitat de 5 m/s, la qual cosa fa que puguin fer tot el recorregut en cinc minuts. Un motor elèctric de 38 CV de potència i 725 rpm que fa funcionar la màquina auxiliar, la qual fa avançar les cabines a una velocitat de 2 m/s.

Ambdues màquines són totalment independents.
Un grup electrogen amb motor dièsel de 130 CV i 1.500 rpm que es connecta a les barres generals de l’edifici quan hi ha una manca de subministrament elèctric per part de la companyia, i que pot alimentar els dos motors i la resta de la instal•lació.

Cables

 • Dos cables portadors de 59 mm de diàmetre amb dos cables de tensió de 75 mm de diàmetre.
 • Un cable tractor de 27 mm de diàmetre
 • Un cable contratractor de 21 mm de diàmetre amb un cable de tensió de 38 mm de diàmetre
 • Un cable auxiliar de 22 mm de diàmetre amb un cable de tensió de 38 mm de diàmetre

Contrapesos

 • Dos contrapesos dels cables de tensió dels portadors, de 50.000 kg cadascún
 • Un contrapès del cable de tensió del cable contratractor de 7.600 kg.
 • Un contrapès del cable de tensió del cable de socors format per dos blocs independents de 5.000 kg cadascun.

Fes de la teva visita a Montserrat un dia inoblidable